Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye - Ali Zaryoun - Urdu Poetry

Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye - Ali Zaryoun - Urdu Poetry
Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye - Ali Zaryoun - Urdu Poetry

Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye - Ali Zaryoun - Urdu Poetry

Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye Urdu Poetry lyrics are written by one of the best poet Ali Zaryoun & these lyrics are narrated by Ali Zaryoun on the occasion of 12th Aalami Urdu Conference at Arts Council Karachi.
Poetry Title :Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye
Voice :Ali Zaryoun
Poet :Ali Zaryoun
Album :Urdu Poetry
Music Label :Arts Council of Pakistan Karachi

Tanz Krna Hai Mujh Par To Aji Kijye - Urdu Poetry

Tanz krna hai mujh par to aji kijye
Kar rahe hain sabhi aap bhi kijye
***
Dekh bhi lijye, baat bhi kijye
Baat bhi kijye, dekh bhi lijye
***
Khandani munafiq hain app islye
Doston ki jarein khokli kijye
***
App isky siwa kr bhi sakte hain kya
Yani jo kr rhe hain wohi kijye 
***
Main ghalat baat bilkul nahin manta
Baat krni hai jo bhi khari kijye
***
Hashar ke din pe kyun taaltay hain mujhe
Jo bhi krna hai mera abhi kijye
***
Jis ghari ye admi khud main khuda hojayega
Kehne wale ne kaha tha sub fana hojyega
***
Ye mohbat hai mar jane se bhi jati nahin
Tu koi qaidi nahin hai jo riha hojayega
***
Sham ke manzar ko bhi takna ibadat hai meri
Mujh ko jane de mera sooraj qaza hojayega

Read more Urdu Poetry of Ali Zaryoun

Post a Comment

Previous Post Next Post